Wat straal je uit bij Vitaal Vakmanschap?

organisatie260px

Sleutelfactor preventie? Jouw baas en collega's.

Uit onderzoek blijkt dat de leidinggevende en collega’s er samen voor zorgen dat iemand met oplopende stressklachten binnen boord blijft. Your Coach zorgt er voor dat iedereen signalen van stress herkent, serieus neemt en bespreekbaar maakt in personele gesprekken en teamoverleg.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid van jouw mensen.

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Er moet meer, anders, in minder tijd en vaak met minder mensen. We werken langer, sneller en flexibeler. Meestal meer mentaal en steeds minder fysiek. Dat stelt nieuwe eisen aan jouw organisatie, aan jouw management, teams en alle medewerkers. YourCoach werkt vanuit vijf peilers aan Duurzame Inzetbaarheid.

Peilers Duurzame Inzetbaarheid

1. Maak concreet wat je wilt bereiken en geef inspirerende doelen mee.

2. Hou werkstress kort (zodat chronische stress uitblijft).

3. Ontwerp betere gewoontes en zorg bewust voor vitamine A.

4. Faciliteer ‘Eigenaarschap’.

5. Maak werk-, en leefgedrag onderdeel van performance gesprekken. 

Onze tools voor preventie van werkstress.

Tweedaagse Training Stressmanagement voor leidinggevenden en managers

Als leidinggevende ben jij cruciaal in de preventie en begeleiding van werkstress. Je herkent zowel de signalen alsmede het type medewerker wat gevoeliger is voor stress. Je versterkt de competenties t.b.v. stressbestendigheid en zorgt voor meer energiebronnen. Bij verzuim door stress kun je dit effectief begeleiden. 

Masterclass vitaliteit voor Management

Deze masterclass is een workshop voor alle leden van het management en voor alle leidinggevenden.  Iedereen doet mee aan een vitaalscan en signaleert mogelijke risico’s en verbeterpunten. Managers worden zich bewust van het eigen leefgedrag en hun voorbeeldrol op de werkvloer. Met deze training kun je gezond en ongezond gedrag – in relatie tot stress – agenderen en bespreekbaar maken in gesprekken met medewerkers.

Maatwerk

Niets is standaard bij Your Coach at Work. Organisaties, mensen, de cultuur en de processen zijn uniek. Alle trainingen, tools en workshops worden ontwikkeld op basis van de specifieke behoeften van  opdrachtgevers.  (Online) training, coaching of workshops zijn goed mogelijk. Neem contact op en ontvang een offerte.