Vitale werknemers zijn het succes van jouw organisatie.

Oplopende stress door mentale belasting is een serieus gezondheidsprobleem en bedrijfsrisico. Your Coach at Work investeert in het leer-, en verandervermogen van medewerkers. Ons doel is werkstress te voorkomen of te verminderen door competenties te versterken bij managers, teams en medewerkers. 

‘Stress is samen met andere psychosociale risico’s verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle ziekteverzuim’

Wat kunnen we voor je betekenen?

YourCoach biedt  interventies aan om energiebronnen en competenties bij jouw medewerkers te versterken voor meer mentale fitheid en duurzame inzetbaarbeid. 

 Coach At Work op drie niveaus:

Voor het management

Vind je dat medewerkers en leiding samen een verantwoordelijkheid hebben om werkstress te voorkomen? Stimuleer een positieve collegiale sfeer, ga met elkaar in gesprek over werkbeleving en betrek medewerkers bij oplossingen. Wil je juist de preventieve en begeleidende rol van de leiding versterken om (langdurig) verzuim voorkomen? Dan is de Training Stressmanagement een aanrader. Ook kan het management het goede voorbeeld geven om werkstress voor te blijven aan de hand van de Masterclass Vitaliteit

Meer weten?

Voor het team & de leiding

Met jouw team sneller stress beheersbaar maken? Zorg voor een bevlogen teamleider, collegiale steun en voldoende energiebronnen. Wij coachen de teamleider en organiseren teamdagen zodat teamleden elkaar beter leren kennen, begrijpen en helpen. Tijdens de Teamdag Stressmanagement & Vitaliteit vergroot het team de strategieen en de energiebronnen. Op de Teamdag Samenwerken gaan we aan de slag met communicatie-, en gedragspatronen. Zo komt er minder stress en meer vertrouwen & slagkracht.

Meer weten?

Voor medewerkers

Met een individueel (online) coachtraject versterk je jouw energiebronnen en competenties. Soms is een stress-detox nodig om je fysiek & mentaal echt weer fit te voelen. De focus ligt op jouw doelen, drijfveren & loopbaanankers, persoonlijke aanleg & kwaliteiten. Daardoor neem je meer regie over jouw werksituatie.  Ook heb je bij re-integratie houvast aan jouw eigen koers.  En weet je jezelf voldoende te profileren in een nieuwe werksituatie. Voor coaching kun je ook naar onze locatie in Portugal komen!

Meer weten?

Voorbeelden van onze cases

GVB

Chauffeurs bij het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam hebben te maken met psychosociale risico’s zoals schofferend gedrag van passagiers, stress door krappe aanrijtijden en isolement. Daarbij ervaren zij ook conflicten met de steeds wisselende leiding. De druk moet van de ketel met een professioneel luisterend oor. Met coaching – waarbij ook de leidinggevende en collega’s betrokken worden –  voelen chauffeurs zich meer mentaal weerbaar op de tram, bus of metro. 

Nationale Politie

Voor politiemensen is het extra belangrijk om focus te houden op de energiehuishouding en stresssignalen tijdig te herkennen zodat  chronische stress uitblijft. Veel agenten zijn tijdens de training ‘Mentale Kracht’ enthousiast over het interactieve programma ‘Energiemanagement‘.  Deelnemers krijgen meer inzicht & tips over de belangrijkste energiegevers op het gebied van eten, bewegen, denken en slapen. Dit programma geeft politiemensen eigenaarschap over hun eigen vitaliteit en daarmee handvatten om beter in balans te blijven.

UWV

Adviseurs bij het UWV gaan ook de werkzoekenden die ziek zijn begeleiden. Zo blijven clienten gedurende het gehele traject Wet Poortwachter beter in beeld. Dit vraagt nieuwe inzichten en vaardigheden op het gebied van verzuim- en ziekte begeleiding. Deze tweedaagse training wordt in de reviews als waardevol ervaren en is ook zeer geschikt voor leidinggevenden die hun begeleiding van zieke medewerkers willen optimaliseren.

Opdrachtgevers

UWV, Unive, Blijf Groep, Boertien Vergouwen Overduin, Rietdijk Rotterdam, RSM accountants, Belastingdienst, Gelderse Sport Federatie, ISHW Hoekse Waard, Nationale Politie, Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam,  Schott&Co, Het Competentiehuis, Brabant Zorg, Economic Board Amsterdam, Smart City Amsterdam, Instituut voor Psychotrauma, Isolectra, Landschap Noordholland, Milieudienst Den Helder, Hogeschool NCOI.

Over jouw coach

Your Coach at Work is opgericht door Ingrid Boerbank, pedagoog, trainer en vitaalcoach met meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in organisaties. Als coach gespecialiseerd in stressmanagement,  begeleiding bij ziekte en verzuim en loopbaanontwikkeling. Samen met een netwerk van specialisten werkt zij op het gebied van vitaliteit, reintegratie, leiderschap en teamontwikkeling. Op die manier is Your Coach at Work zo groot als nodig en zo klein als kan.

Nieuw is de ‘Wellbeing Week’; een individuele coachweek op onze locatie in Portugal. Hier willen we graag stilte, natuur en ruimte combineren met coaching.

Coachweek in Portugal

Op zoek naar individuele coaching midden in de natuur? Kom dan naar de WellBeingWeek in Portugal en geef jouw vitaliteit een boost!

WellBeingWeek voor jou

Wil je de zinnen verzetten, jouw blik verruimen en een aantal belangrijke zaken weer op een rij krijgen? Tijdens een WellBeingWeek bieden we jou iedere dag een coachgesprek, een sportief en/of creatief moment en een culinair hoogstandje. Je krijgt een meer positieve mindset en ziet de zaken die jou bezig houden scherper. Zo kom je snel tot de kern en tot een persoonlijk actieplan.

Meer weten?