“We gingen eerst met het hele team een wandeling maken en zaten daarna veel frisser aan tafel. Dat gaan we onthouden.”

Ontwikkelingen in organisaties vragen van teams om slagvaardig, besluitvaardig en innovatief te zijn. Tegelijkertijd moet er meer met minder middelen en menskracht.  In wat voor team jij ook werkt, welk resultaat levert jullie samenwerking op? Met teamcoaching investeer je in een open en positief klimaat. Jullie kunnen als team sneller tot de kern komen en veerkracht inzetten.

Wil je het gesprek over de samenwerking en de output van het team versnellen? Wil je de energie van de groep verbeteren? Gun jouw mensen een Vitaalscan of een workshop Energiemanagement. Wil je meer zelfinzicht en sturing – zowel op persoonlijk als op groepsniveau? Zet de ODC profielmeting in. 

 

Zorg goed voor Teamleiders

Investeringen in de ontwikkeling van teamleiders, zijn investeringen in het plezier en de resultaten van het team.

Ben jij een mentaal fitte teamleider, die kan focussen,  open is over zichzelf en anderen helpt om te blijven reflecteren op wat er nodig is? Goed bezig! 

 

Teamtools

 

Workshop Stresspreventie

 Voor leiding en teams om stresssignalen sneller te herkennen en de juiste acties voor stressreductie in te zetten.

 Workshop Werkdruk / Energiemanagement

Voor leiding en teams om meer balans tussen energiegevers en vreters te realiseren.

ODC

Voor individuele teamleden, leidinggevenden en hele teams. Met deze profielmeting begrijp je welke taken jou energie geven en welke energie kosten. Sommige competenties zijn niet van nature ontwikkeld, maar wel aangeleerd. Het kost vaak veel energie om deze competenties te leveren en bijbehorend gedrag te laten zien. Onder druk zijn het juist deze competenties die vervormen en in het team problemen veroorzaken.

POP/ODC 

Voor leidinggevenden en medewerkers om doelstellingen en de werk/geluksfactor te bespreken in personele gesprekken.

Vitaalscan

Voor individuele teamleden alsmede het hele team. Je scoort op tien thema’s zoals voeding, mindset of beweging.  Dit resulteert in een vitaal-web. Het team maakt samen afspraken over de acties zodat de veerkracht toeneemt en stress hanteerbaar blijft.