Over Ingrid Boerbank

Als docent Bedrijfs-, Arbeids-, en Gezondheidspsychologie werk ik op de Hogeschool NCOI. Mijn studenten zijn volwassen professionals; samen verbinden we wetenschappelijke benaderingen aan de praktijk in hun organisatie. Ook doceer ik voor de LIFE COACH opleiding van Schott&Co. Wij werken daar vanuit een integrale visie op mentale en fysieke gezondheid. Als STRESS-specialist geef ik ook les op de Politie Academie op het gebied van ‘Mentale weerbaarheid’ en ‘Energiemanagement’.

In mijn rol als trainer ben ik ervaren op het terrein van de ‘onderstroom’ in organisaties. Waarom doen mensen zoals zij doen? We zien wel het gedrag van collega’s, de baas, onze klanten, maar niet de drijfveren die er achter zitten. In trainingen werken we aan het vergroten van inzichten hierover. En aan het effectief kunnen sturen van je eigen gedrag en daarmee het gedrag van anderen.

De meeste coachingsgesprekken gaan over dilemma’s die mensen hebben en de keuzes die zij wel of niet maken. Coaching is dan gericht op het verhelderen van jouw motieven, die soms in je voordeel maar soms ook in je nadeel werken.

Als coach weet ik jouw persoonlijke situatie goed te plaatsen in de context van de ontwikkelingen in de organisatie. Bij vraagstukken over loopbaan, arbeidsconflict of burn-out word ik vaak gevraagd het proces te begeleiden en te adviseren.

Door gebeurtenissen op het werk – soms tegelijkertijd met incidenten thuis – kun je werkdruk ervaren en (ernstige) stressklachten krijgen. Coaching is dan eerst gericht op herstel en meer inzicht krijgen in het ontstaan van deze klachten. Daarna richten we ons op wat wenselijk is voor de toekomst.

Focus op vitaliteit

Met het klimmen van de jaren heb ik steeds meer belangstelling gekregen voor de wisselwerking tussen mentaal en fysiek. En de relatie tussen leef-, en werkpatronen en stressklachten.

Zelf ben ik daardoor bewuster gaan eten, anders gaan bewegen en – als het maar even kan – buiten. Sinds 2015 ben ik gecertificeerd als vitaalconsulent. Professioneel heeft dit geresulteerd in een mooie samenwerking met bewegingsexpert Carel Schott en voedingsexpert Coriene Lodder (Schottenco). Wij organiseren ‘vitaaldagen’ voor (teams in) bedrijven, waarbij de ‘Vitaalscan’ een succesvol onderdeel is! Natuurlijk zijn wij ook sparringpartner voor het management op het gebied van ‘Duurzame Inzetbaarheid’. 

Sinds 2016 ben ik gecertificeerd voor de persoonlijkheidstest: de Odin Development Compass (ODC). Deze profielmeting geeft inzicht in competenties die jou van nature goed af gaan en energie geven. Ook je ontwikkelpotentieel komt duidelijk in beeld. Daarnaast zie je welke competenties je (mogelijk) veel energie kosten als de druk wat oploopt. En hoe je je balans tussen energievreters versus energiegevers kan versterken. Deze inzichten versnellen het gesprek over (loopbaan)keuzes enorm. Als je op een kruispunt staat – prive of op werk – kan de ODC-meting daarom het verschil maken.