Vitale werknemers zijn het succes van jouw organisatie.

Oplopende stress door mentale belasting is een serieus gezondheidsprobleem en bedrijfsrisico. Your Coach at Work investeert in het leer-, en verandervermogen van medewerkers. Ons doel is werkstress te voorkomen of te verminderen door competenties te versterken bij managers, teams en medewerkers. 

‘Stress is samen met andere psychosociale risico’s verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle ziekteverzuim’

Wat kunnen we voor je betekenen?

YourCoach biedt  interventies aan om energiebronnen en competenties bij jouw medewerkers te versterken voor meer mentale fitheid en duurzame inzetbaarbeid. 

Bekijk hier onze trainingen & coaching voor elk niveau in uw organisatie.

Voor het management

Vind je dat medewerkers en leiding samen een verantwoordelijkheid hebben om werkstress te voorkomen? Stimuleer dan een positieve collegiale sfeer, ga met elkaar in gesprek over werkbeleving en betrek medewerkers bij oplossingen. Wil je juist de preventieve en begeleidende rol van de leiding versterken om (langdurig) verzuim te voorkomen? Dan is de Training Stressmanagement een aanrader. Ook kan het management het goede voorbeeld geven over hoe je met eigen gedrag in balans blijft met de Masterclass Vitaliteit. 

Meer weten over trainingen?

Voor het team & de leiding

Met het hele team sneller stress beheersbaar maken? Zorg voor een bevlogen teamleider, collegiale steun en voldoende energiebronnen. Wij coachen de teamleider en organiseren teamdagen zodat teamleden elkaar beter leren kennen, begrijpen en helpen. Tijdens de Teamdag Stressmanagement & Vitaliteit vergroten teamleden hun strategieën & energiebronnen. Op de Teamdag Samenwerken gaan we – voor meer onderling vertrouwen – aan de slag met patronen in de communicatie en gedrag. 

Meer weten over teamdagen?

Voor medewerkers

Met een individueel online coachtraject versterk je jouw energiebronnen en competenties.  Door de coaching krijg je meer regie over jouw werksituatie en heb je meer opties om gedrag in te zetten waarmee je jouw doelen bereikt. Er zijn verschillende trajecten mogelijk ten behoeve van loopbaan, stressreductie, leiderschap, persoonlijke effectiviteit, re-integratie & verzuim. Voor individuele coaching kun je ook naar onze locatie in Portugal komen!

Meer weten over coaching?

Voorbeelden van onze cases

GVB

Chauffeurs bij het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam hebben te maken met psychosociale risico’s zoals schofferend gedrag van passagiers, stress door krappe aanrijtijden en isolement. Daarbij ervaren zij ook conflicten met de steeds wisselende leiding. De druk moet van de ketel met een professioneel luisterend oor. Met coaching – waarbij ook de leidinggevende en collega’s betrokken worden –  voelen chauffeurs zich meer mentaal weerbaar op de tram, bus of metro. 

Nationale Politie

Voor politiemensen is het extra belangrijk om focus te houden op de energiehuishouding en stresssignalen tijdig te herkennen zodat  chronische stress uitblijft. Veel agenten zijn tijdens de training ‘Mentale Kracht’ enthousiast over de interactieve training ‘Energiemanagement‘.  Deelnemers krijgen meer inzicht & tips over de belangrijkste energiegevers op het gebied van eten, bewegen, denken en slapen. Dit programma geeft politiemensen eigenaarschap over hun eigen vitaliteit en daarmee handvatten om beter in balans te blijven.

UWV

Adviseurs bij het UWV gaan ook de werkzoekenden die ziek zijn begeleiden. Zo blijven clienten gedurende het gehele traject Wet Poortwachter beter in beeld. Dit vraagt nieuwe inzichten en vaardigheden op het gebied van verzuim- en ziekte begeleiding. Deze tweedaagse training wordt in de reviews als waardevol ervaren en is ook zeer geschikt voor leidinggevenden die hun begeleiding van zieke medewerkers willen optimaliseren.

Opdrachtgevers

UWV, Unive, Blijf Groep, Boertien Vergouwen Overduin, Rietdijk Rotterdam, RSM accountants, Belastingdienst, ISHW Hoekse Waard, Nationale Politie, Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam,  Schott&Co, Het Competentiehuis, Brabant Zorg, Economic Board Amsterdam, Smart City Amsterdam, Instituut voor Psychotrauma, Isolectra, Landschap Noordholland, Milieudienst Den Helder, Hogeschool NCOI.

Over jouw coach

Your Coach at Work is opgericht door Ingrid Boerbank, pedagoog, trainer en vitaalcoach met meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in organisaties. Als coach gespecialiseerd in stressmanagement,  begeleiding bij ziekte en verzuim, leiderschap en loopbaanontwikkeling. Wat zeggen haar klanten over haar? Ingrid is zeer persoonlijk, positief, prikkelend en bovenal professioneel. Alles wat zij doet, heeft een stevige basis in wetenschappelijk onderzoek en in kennis van arbeids- en gezondheidspsychologie.

Samen met een netwerk van specialisten werkt zij op het gebied van vitaliteit, reintegratie, leiderschap en teamontwikkeling. Op die manier is Your Coach at Work zo groot als nodig en zo klein als kan.

Nieuw is de ‘Wellbeing Week’, een individuele coachweek op onze locatie in Portugal. Hier combineren we stilte, natuur & ruimte met coaching.

Coachweek in Portugal

Op zoek naar individuele coaching midden in de natuur? Kom dan naar de WellBeingWeek in Portugal en geef jouw vitaliteit, loopbaan of leiderschap een boost!

Coachweek voor jou in Portugal

Wil je de zinnen verzetten, jouw blik verruimen en een aantal zaken duidelijk hebben voor jezelf? Tijdens een WellBeingWeek krijg jij iedere dag een coachgesprek, een sportief en/of creatief moment en een culinair hoogstandje. Je krijgt een meer positieve mindset en ziet de zaken die jou bezig houden scherper. Zo kom je snel tot de kern en tot een persoonlijk actieplan.

 

Meer weten over coaching in Portugal?